V81 – Březnová výprava 24.3.2023 - 26.3.2023

Garanti: Hana, Matouš

Přihláška

V82 – Dubnová speciální výprava 14.4.2023 - 16.4.2023

Garanti: Áňa, Majda, Vojta

PUT10 – Putování 28.4.2023 - 1.5.2023

Garanti: Rút

V83 – Květnová výprava 19.5.2023 - 21.5.2023

Garanti: Ema, Kašák

V84 – Červnová výprava 16.6.2023 - 18.6.2023

Garanti: Saša, Trávník

Poslední schůzka 21.6.2023

LT13 – Letní tábor 3.7.2023 - 21.7.2023